Ngày Vàng Ưu Đãi Cùng PPP - Duy Nhất Ngày 24/07!

24/07/2018

Chương trình ưu đãi mùa hè tại PPP vẫn chưa bao giờ hết “hot” với những quà tặng không thể bỏ qua! Đặc biệt trong duy nhất ngày 24/07, PPP Laser Clinic tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi và quà tặng đặc biệt đến khách hàng thực hiện trị liệu Laser LLCS.

Chương trình ưu đãi mùa hè tại PPP vẫn chưa bao giờ hết “hot” với những quà tặng không thể bỏ qua! Đặc biệt trong duy nhất ngày 24/07, PPP Laser Clinic tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi và quà tặng đặc biệt đến khách hàng thực hiện trị liệu Laser LLCS.


Chi tiết chương trình:

-   Tặng 1 trị liệu Laser LLCS vùng cổ đối với khách hàng thực hiện trị liệu Laser LLCS vùng mặt lần thứ nhất.
-   Tặng 1 Mặt nạ trị liệu sau Laser PPP Post-Laser Facial Mask đối với khách hàng thực hiện trị liệu Laser LLCS vùng mặt lần thứ hai.

Thời gian áp dụng: Chỉ trong ngày 24/07.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng trực tiếp liên hệ Hotline:
0967.070.0700962.070.070