Khách hàng PPP Opera

01/06/2017

05/03/2017

Tôi là Thuý Hằng. Tôi là khách hàng từ những ngày đầu PPP mới mở. Hiện tôi đã sử dụng dịch vụ PPP hơn 3 năm. Tôi thấy da mình cải thiện rõ rệt. Do đó, tôi đã giới thiệu rất nhiều khách hàng tới làm và tôi thấy thái độ phục vụ của các bác sỹ cũng như nhân viên phục vụ rất thân thiện và nhiệt tình. Do vậy, tôi đã gắn bó với PPP lâu như vậy. Chúc PPP ngày càng thành công và phát triển.

Tôi là Thuý Hằng. Tôi là khách hàng từ những ngày đầu PPP mới mở. Hiện tôi đã sử dụng dịch vụ PPP hơn 3 năm. Tôi thấy da mình cải thiện rõ rệt. Do đó, tôi đã giới thiệu rất nhiều khách hàng tới làm và tôi thấy thái độ phục vụ của các bác sỹ cũng như nhân viên phục vụ rất thân thiện và nhiệt tình. Do vậy, tôi đã gắn bó với PPP lâu như vậy. Chúc PPP ngày càng thành công và phát triển.

Ngày 05/03/2017


Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng trực tiếp liên hệ Hotline:
0967.070.0700962.070.070