Khách hàng PPP The Manor

01/06/2017

Tôi đã làm dịch vụ của PPP 1 năm rưỡi, nhờ có dịch vụ này da tôi đẹp lên trông thấy. Hiện nay tình trạng lỗ chân lông của tôi được cải thiện rõ rệt. Da tôi mịn màng, lỗ chân lông nhỏ lại, màu da sáng hơn.

Tôi rất cảm ơn PPP đã cung cấp cho tôi một dịch vụ chăm sóc tốt và hiệu quả.

Tôi đã làm dịch vụ của PPP 1 năm rưỡi, nhờ có dịch vụ này da tôi đẹp lên trông thấy. Hiện nay tình trạng lỗ chân lông của tôi được cải thiện rõ rệt. Da tôi mịn màng, lỗ chân lông nhỏ lại, màu da sáng hơn.

Tôi rất cảm ơn PPP đã cung cấp cho tôi một dịch vụ chăm sóc tốt và hiệu quả.

Khách hàng.


Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng trực tiếp liên hệ Hotline:
0967.070.0700962.070.070